ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567ระดับมัธยมศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 มกราคม 2567 นี้ พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดห้องเรียนตามความถนัดผ่านโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ -SMP (Science - Math Program) สำหรับนักเรียนชายและหญิง ม.1-3 -TQP (Thafiz Quranic Program) เฉพาะนักเรียนชาย ม.1-3 -LP (LanGuage Program สำหรับนักเรียนชายและหญิง ม.1-3 -USMAP (University Science Math Ability Program) สำหรับนักเรียนชายและหญิง ม.4-6 -GSP (General Science Program) สำหรับนักเรียนชายและหญิง ม.4-6 -AEP (Arabic English Program) สำหรับนักเรียนชายและหญิง ม.4-6 -GLP (General Language Program) สำหรับนักเรียนชายและหญิง ม.4-6

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download