ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนี้ 1.นายอธิพงษ์ ดาเร๊ะหมีน ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ 2.นายวีระยุทธ์ แย้มเกื้อ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน และ 3.นางสาวมูนีเราะห์ ใบกอเด็ม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medicine Kursk State Medical University ประเทศรัซเซีย