ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
โครงการค่ายพรีโอลิมปิควิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการค่ายพรีโอลิมปิควิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 1 ปีที่ 2 ดังนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.นายอัดนาน ขวัญเจริญ 2.นายอนุวัฒน์ โดงกูล 3.นายอับดุลชุกกรี กาเส็มสะ 4.นายสุรยุทธ์ หมาดหนัน 5.นายอัฟฟาน ดาแลหมัน 6.นางสาวนูรีฮะห์ หมั่นสัน 7.นางสาวโรสมียา กรมเมือง และ 8.นางสาวอารียา มาตรรักษา สาขาชีววิทยาจำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นายซอฟรอน สาดีน 2.นายอาฟาฏิล หมาดสุเรนทร์ 3. นายฟิรฮาน ดาแลหมัน 4.นายสนั่นพงษ์ อินสุวรรณ 5.นางสาวมิสบะฮ์ นุ่งอาหลี และ6.นางสาวนัจญวา ยาประจันทร์ สาขาคณิตศาสตร์จำนวน 6 คนได้เแก่ 1.นายณัฐพล มาลินี 2.นายซันมาน หมาดมานัง 3.นายหะนีซ หรีมโต๊ะสัน 4.นายมูฮัมหมัดอายุป หนูชูสุข 5.นายอภิทธิ์ ทองดี และนางสาวปรีชญา ตีกาสม และสาขาเคมีจำนวน 1 คน คือนางสาวยุซรอ มะสมัน