ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
โครงการค่ายพรีโอลิมปิควิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการค่ายพรีโอลิมปิควิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา 1.นายซอฟรอน สาดี 2.นายสนั่นพงษ์ อินสุวรรณ #และงานวิทยาศาสตร์ มอ. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Responsive Website 1. นายสุรยุทธ์ หมาดหยัน 2. นายรุซดี สุวรรณกระวี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เด็กชายยัซซาร มะสมัน