ผลการทดสอบด้านวิชาอิสลามศึกษาระดับชาติ I-NET ระดับตอนปลาย ด้วยคะแนนสูงสุดระดับจังหวัดสตูลอัลฮัมดูลิลลาฮฺ อีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนมุสลิมศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลการทดสอบด้านวิชาอิสลามศึกษาระดับชาติ I-NET ระดับตอนปลาย ด้วยคะแนนสูงสุดระดับจังหวัดสตูล เราจะก้าวและเดินหน้าพัฒนาต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตของบุตรของท่าน เพราะลูกของท่าน คืออามานะฮฺของเรา