การแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประเทศอัลฮัมดูลิลลาฮฺ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา จ.สตูล ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทีม "MLS honey of Satun" ซึ่งประกอบด้วย 1. นายริสกี ไมมะหาด ห้องเรียน AEP 2. นายซัยฟุลเลาะ เหร็มเหมาะ ห้องเรียน AEP 3. นายอาริฟ สันโด ห้องเรียน USMAP 4. นายเอกสิทธิ โอมณี ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัล "ชมเชย" ระดับประทศ การแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) -จาก 457 โครงงาน คัดเลือกเหลือ 20 ทีมสุดท้าย -จาก 20 ทีมสุดท้าย คัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ #อัลฮัมดูลลิลลาฮฺได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ #ขอขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนในครั้งนี้