การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระดับมัธยมอัลฮัมดูลิลลาฮฺ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ???? ...................................................................... ✅นายประสงค์ กาหมาด ✅นายริฟฮาน ชุมจำรัส ✅นายอัสนัน เบ็ญโส๊ะ ✅นายซัยฟุลเลาะ เหร็มเหมาะ ✅นายวาลิล หอมหวล ✅นายมุสอับ เก็มเส็น ✅นายศราวุติ คำหมันประสิทธ์ ✅นายอะหมัด ตาเดอิน ✅นายลุตฟี สง่าบ้านโคก ✅นายฟัยรุซ ฟักสัน ✅นายอาซาน ปากบารา ✅นายณัฐภัทร ใบหลำ ✅นายบุคคอรีย์ ตีกาสม ✅นายอาดาบี้ โต๊ะเส้น ✅เด็กชายซัลซาบีล เล่ทองคำ .............................................................. ได้รับรางวัล "เหรียญทอง " ???? 》》ระดับชาติ《《 การแข่งขัน การแข่งขันการประกวดละครคุณธรรม ม.1-6 ครูผู้ฝึกซ้อม นางวิไล หมีดหรน ✔️ นางสาวซิตีซาเราะห์ ยังหาด ✔️ นางสาวยาณีต้า หนันเส็น ✔️ นางสาวณัฐกาญจน์ บาราสัน ✔️ นายเอกสิทธิ โอมณี ✔️ #การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล”