การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูลอัลฮัมดูลิลลาฮฺ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ???? เด็กหญิงนารากรณ์ อาดำ ???? ได้รับรางวัล "เหรียญทอง" ???? 》》ระดับชาติ《《 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้ฝึกฝน นางสาวอัซมาฮ์ ณ แฉล้ม ✔️ นางสาวมุกดา หมานหมิด ✔️ นางสาวซาเราะห์ ยังหาด ✔️ #การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล”