โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม 61TS0049 โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย ร่วมเข้าค่าย ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 เพื่อสานต่อโครงการ และเข้าเสนอผลงานรอบสุดท้ายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี