ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกอเดช หลงสมันอัลฮัมดูลิลลาฮฺ ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสตูลกับรางวัล “ครูดีศรี จชต.”