การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้าน ฮาลาล ณ หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชนะเลิศอันดับหนึ่ง และชนะเลิศอันดับสองของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนคุณงามความดี