ผลงานวิชาการวันที่

เรื่อง

29/01/2023

การแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประเทศ

29/01/2023

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระดับมัธยม

29/01/2023

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

18/01/2023

นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์

18/01/2023

การประกวดวรรณกรรม "วรรณศิลป์อุซเซนี" ครั้งที่ 6 (ประเภทความเรียง)

18/01/2023

โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

18/01/2023

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

27/10/2019

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

27/10/2019

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขัน การประกวดคลิปวีดีโอความดีที่อยากทำ

27/10/2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5 ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

08/10/2018

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 4

10/09/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

31/08/2018

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย

30/08/2018

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง(ปีที่ 2)การเข้าแข่งขัน วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

28/08/2018

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง งานมหกรรมวิชาการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

28/08/2018

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

28/08/2018

แสดงความยินดีกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา

27/08/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
โครงการค่ายพรีโอลิมปิควิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27/08/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
โครงการค่ายพรีโอลิมปิควิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27/08/2018

ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ

27/08/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (ชาว ม.ศ. รุ่น 3) สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

27/08/2018

นายไหรฮาน แดสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการแข่งขันออกแบบโลโก้

27/08/2018

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกอเดช หลงสมัน

18/08/2018

ผลการทดสอบด้านวิชาอิสลามศึกษาระดับชาติ I-NET ระดับตอนปลาย ด้วยคะแนนสูงสุดระดับจังหวัดสตูล

11/08/2018

รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายู

11/08/2018

คะแนนเฉลี่ยO-NET๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖o สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ