ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567????????????ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา(รอบเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนประเภทสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบ และให้นักเรียนดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1.รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 1.1 ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองพร้อมชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า ณ สำนักงาน อาคาร 6 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. หรือ 1.2 โทรยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนและโอนเงินชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า ตามหมาเลขโทรศัพท์ดังเอกสารแนบ สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-8760695 ครูมารียะห์

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -