ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2567 บัดนี้โรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติจากหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีมีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนตามรายชื่อที่แนบตามเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 : -