ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดห้องเรียนตามความถนัดผ่านโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ - โปรแกรมการเรียนที่เน้นเฉพาะด้าน ห้องเรียน MEP (Mini English Program) และ ห้องเรียน TSP (Tahfiz Science Program)

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download