ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล ประจำปีการศึกษา 2567ระดับชั้นบริบาล และอนุบาล 1 - 3 - ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้วย “Project Approach” และการใช้นวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โปรแกรมการเรียนที่เน้นเฉพาะด้าน ห้องเรียน MEP (Mini English Program ) รับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567 นี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download