ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน MEP และ Tahfiz Science ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นั้น บัดนี้ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามลิงค์เอกสาร

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download