ประกาศ เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมและครูประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566ประกาศๆโรงเรียนมุสลิมศึกษา จ.สตูล เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมและครูประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ????1. ครูเคมี 1 อัตรา ????2. ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ????3. ครูอิสลามศึกษา (พักประจำหอพักชาย) 1 อัตรา ????4. ครูตะฮฺฟิสอัลกุรอ่าน (พักประจำหอพักชาย) 1 อัตรา ......................................................................................................................................... คุณสมบัติ ✅จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ✅มีทักษะและความสามารถในการสอนได้ดี ✅มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถอ่านอัลกุรอ่านได้ ......................................................................................................................................... เอกสารประกอบการสมัคร ✔️ประวัติและผลงานของผู้สมัครโดยละเอียด ✔️หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ✔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ✔️สำเนาบัตรใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) ✔️รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ......................................................................................................................................... สมัครได้ที่ อาคารสำนักงานโรงเรียน หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ ☎️สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-750720

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -