ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครู เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อและให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2566 ภายในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตามเอกสารที่แนบมา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 : -