ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ ✅1.รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ ------1.1 ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนด้วยตนเองพร้อมชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 6 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ------1.2 โทรยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนและโอนชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า ตามหมายเลขที่ระบุในเอกสารประกาศ ------1.3 โอนเงินชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ที่ระบุในเอกสารประกาศ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1. ครูมารีย๊ะ 062-8760695 2. ครูซัลมา 088-8732722

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -