ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566???????????? ประกาศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 บัดนี้โรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติจากหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในเอกสารตามลิงค์ที่แนบประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ????1. กำหนดการสอบคัดเลือก ????2. สนามสอบ ????3. อุปกรณ์ในการเข้าสอบ ????4. การเข้าสอบ ????????สมัครเรียนออนไลน์ ???????????? https://drive.google.com/.../182znxboqD8nYJhXiU3q.../view... °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download