ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาประกาศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องด้วยโอกาสวันอิดิลอัฏฮาอัลมูบาร็อก 1442 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นทางโรงเรียนมุสลิมศึกษา กำหนดงดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับมัธยม ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีกครั้ง ในวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ขออัลลอฮฺทรงตอบรับการงานที่ดีของเราทั้งหลาย และขอให้อัลลอฮฺคุ้มครองเราทั้งหลายให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 : -