ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 (5 Olive Branch Awards 2019)” ในหัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ”อัลฮัมดูลิลาฮฺ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการเข้าแข่งขัน “ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 (5 Olive Branch Awards 2019)” ในหัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ” โดยนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ชื่อทีม “My name is Min/My name is Dol/Choose studio” ได้รับรางวัล“รองชนะเลิศอันดับ1” ประเภทการประกวดหนังสั้น โดยมีรายนามชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้นายฟัรฮาน จิเหม นายอันวา โสธามาตร นายอัฟด็อล หีมเห็ม นายภูมินทร์ กิจนิตย์ชีว์ และนายมูฮัยมิน แดงนุ้ย

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download