กำหนดการเรียนออนไลน์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาทุกท่าน สืบเนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยทุกๆฝ่าย โดยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเริ่มเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยการนี้โรงเรียนมุสลิมศึกษา จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ารับชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download