ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมุสลิมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ปฎิบัติการสอนในปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อตามประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1มารายงานตัวเพื่อปฎิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -