กิจกรรม Setting Goal Setting lifeอัลฮัมดูลิลลาฮฺ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนนั้นก็คือกิจกรรม Setting Goal Setting life การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการวางแผนและจัดกระบวนการให้กับตนเอง ละทิ้งในสิ่งที่ไร้สาระ เพราะท่ามกลางความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อาจทำให้เราหลงลืมกับเป้าหมายที่แท้จริงของเรา ด้วยวิทยากรมากความรู้ ดร.หมาด อะคาเดมีย์ โดยมีนายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเปิด กล่าวเปิดพิธี ณ ห้องประชุมซอฮาบะฮฺ โรงเรียนมุสลิมศึกษา #เพราะเธอคือต้นกล้าที่สำคัญ #เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคุณ ที่นี่ มุสลิมศึกษา โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคม

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download