MLS Robotอัลฮัมดูลิลลาฮฺ ชุมนุม MLS Robot ของโรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยการสาธิตการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำงาน และการแสดงกิจกรรมบนเวทีสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้าน เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download