กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับบริบาลและอนุบาลอัลฮัมดูลิลลาฮฺ นายรอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวเปิดพิธีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนระดับอนุบาล พร้อมเปิดนิทรรศการ Project Approach ของระดับอนุบาล และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ความสามารถของลูกๆ และกิจกรรมการแสดงบนเวที จากนั้นจับฉลากมอบของรางวัลแก่นักเรียนสร้างความตื่นเต้นให้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนขอรางวัลทุกท่านในกิจกรรมครั้งนี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download