กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาอัลฮัมดูลิลลาฮฺ นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดพิธีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา พร้อมมอบของรางวัลมากมายให้กับเด็กๆนักเรียน พร้อมกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการละเล่นสไลเดอร์ สร้างความตื่นเต้น เพลิดเพลิน สนุกสนานกับนักเรียนเป็นอย่างมาก ดังคำขวัญประจำวันเด็กที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download