การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562อัลฮัมดูลิลลาฮฺผลการการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวด ละครคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม.16 (สงขลา-สตูล) ตัวแทนจังหวัดสตูล ได้รับรางวัล เหรียญทอง

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download