ารแข่งขันทักษะวิชาการในงาน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562อัลฮัมดูลิลลาฮฺผลการการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวด เล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการในงาน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 6- 8 มกราคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจันทมณี เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม.16 (สงขลา-สตูล) ตัวแทนจังหวัดสตูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download