วันร่วมน้ำใจสู่เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์อัลฮัมดุลิลลาฮฺปีนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมกันบริจาค​ของคณะผู้บริหาร​ คณะ​ครูบุคลากร​ นักเรียน​ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา​ทั้งหลายที่ร่วมบริจาค​ เราสามารถรวบรวมเงินได้จำนวน​ 155,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา นายกอเดช หลงสมัน ส่งมอบเงินให้กับประธานสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์ ในงาน"วันร่วมน้ำใจสู่เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์"ขอขอบคุณ​ผู้ปกครองนักเรียน​โรงเรียนมุสลิมศึกษาที่ร่วมกับลูกๆในการบริจาคและระดมเงินบริจาคจากเครื่อญาติเพื่อร่วมกันช่วยเหลือน้องกำพร้าบ้านเอ​มิเรต​์

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download