กิจกรรม Story for dream “แลกฝันปันเรื่องราว”นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม Story for dream “แลกฝันปันเรื่องราว” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวสานฝันน้องสู่ความสำเร็จ จัดขึ้นโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนมุสลิมศึกษา ณ ห้องประชุมซอฮาบะฮฺ อาคารสำนักงานโรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download