Basic English Language programme for Satun provinceเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Basic English Language programme for Satun province) ณ มหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย (UniMAP) เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download