กิจกรรมค่ายโครงการ NBI TOUTH CLUB รุ่นที่ 7นายชาคริต เตะปูยู นายฮาซิม เถาวัลย์ และนายอากีล เศษระนำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายปรีชา หยังดี คุณครูระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการ NBI TOUTH CLUB รุ่นที่ 7 โดย นสช. รุ่น 8 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรวมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download