ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่นายรอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการโรงเรียน นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนระบบการจัดการบริหารสถานศึกษา การดูแลนักเรียนพักประจำของโรงเรียนมุสลิมศึกษา รวมถึงพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต เพื่อให้เกิดผลดีและประสิทธิภาพที่ดีต่อนักเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download