ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์(News)วันที่

เรื่อง

26/02/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

22/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

06/02/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

23/01/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

15/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

02/01/2024

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

02/01/2024

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

02/01/2024

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล ประจำปีการศึกษา 2567

14/07/2023

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครู ปีการศึกษา 2566

13/04/2023

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566

14/07/2021

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

25/05/2021

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

09/04/2021

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูบุคลากร

18/12/2020

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม ประจำปีการศึกษา 2564

16/12/2020

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถม ประจำปีการศึกษา 2564

27/04/2020

กำหนดการเปิดภาคเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

25/04/2020

ถุงยังชีพรอมาฏอนประจำปีฮิจเราะห์​ศักราช​ 1441

12/01/2020

กิจกรรม Setting Goal Setting life

12/01/2020

MLS Robot

12/01/2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับบริบาลและอนุบาล

12/01/2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา

09/01/2020

กิจกรรมยุวเกษตร

08/01/2020

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562

08/01/2020

ารแข่งขันทักษะวิชาการในงาน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562

08/01/2020

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562

08/01/2020

วันร่วมน้ำใจสู่เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์

30/12/2019

กิจกรรม Story for dream “แลกฝันปันเรื่องราว”

30/12/2019

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

19/12/2019

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขัน SINTOK INTERNATIONAL GAME & GAMIFICATION ระดับนานาชาติ

19/12/2019

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

19/12/2019

Math Camp

29/11/2019

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

29/11/2019

Basic English Language programme for Satun province

29/11/2019

กิจกรรมค่ายโครงการ NBI TOUTH CLUB รุ่นที่ 7

29/11/2019

1“1ST IPSIS Camp” (Islamic Private School International Scouts Camp)

06/11/2019

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่

06/11/2019

การแข่งขัน SINTOK INTERNATIONAL GAME & GAMIFICATION ณ มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia

04/11/2019

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

31/10/2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning วันที่ 31 ตุลาคม 2562

30/10/2019

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

30/10/2019

“ประกวดคลิปวีดีโอความดี ที่อยากทำ”

30/10/2019

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 (5 Olive Branch Awards 2019)” ในหัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ”

30/10/2019

ตลาดนัด อายุน้อยร้อยล้าน

30/10/2019

กิจกรรม STEM ศึกษา

16/09/2019

ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

16/09/2019

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

16/09/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปี2562

16/09/2019

เรียนเชิญผู้ปกครองที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ