ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์(News)วันที่

เรื่อง

16/03/2022

ประกาศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

14/07/2021

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

08/07/2021

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

24/06/2021

ประกาศ เลือนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

01/06/2021

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

28/05/2021

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) และโปรแกรม Tahfiz Science ประจำปีการศึกษา 2564

25/05/2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ช่วงระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

25/05/2021

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

19/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) และโปรแกรม Tahfiz science ประจำปีการศึกษา 2564

10/05/2021

ประกาศเรื่อง กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564

29/04/2021

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง เลื่อนกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ระดับมัธยม

29/04/2021

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง เลื่อนกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ระดับบริบาล อนุบาล และระดับประถมศึกษา

24/04/2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

21/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน

15/04/2021

รายละเอียดการสอบคัดเลือกครู บุคลากร โรงเรียนมุสลิมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

09/04/2021

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูบุคลากร

24/03/2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

17/03/2021

แนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนมุสลิมศึกษา วันที่ 20 มีนาคม 2564

10/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมุสลิมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

07/03/2021

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยม ประจำปีการศึกษา 2564

18/12/2020

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม ประจำปีการศึกษา 2564

16/12/2020

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประถม ประจำปีการศึกษา 2564

27/04/2020

กำหนดการเปิดภาคเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

25/04/2020

ถุงยังชีพรอมาฏอนประจำปีฮิจเราะห์​ศักราช​ 1441

12/01/2020

กิจกรรม Setting Goal Setting life

12/01/2020

MLS Robot

12/01/2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับบริบาลและอนุบาล

12/01/2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา

09/01/2020

กิจกรรมยุวเกษตร

08/01/2020

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562

08/01/2020

ารแข่งขันทักษะวิชาการในงาน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562

08/01/2020

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2562

08/01/2020

วันร่วมน้ำใจสู่เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์

30/12/2019

กิจกรรม Story for dream “แลกฝันปันเรื่องราว”

30/12/2019

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

19/12/2019

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขัน SINTOK INTERNATIONAL GAME & GAMIFICATION ระดับนานาชาติ

19/12/2019

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

19/12/2019

Math Camp

29/11/2019

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

29/11/2019

Basic English Language programme for Satun province

29/11/2019

กิจกรรมค่ายโครงการ NBI TOUTH CLUB รุ่นที่ 7

29/11/2019

1“1ST IPSIS Camp” (Islamic Private School International Scouts Camp)

06/11/2019

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่

06/11/2019

การแข่งขัน SINTOK INTERNATIONAL GAME & GAMIFICATION ณ มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia

04/11/2019

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

31/10/2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning วันที่ 31 ตุลาคม 2562

30/10/2019

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

30/10/2019

“ประกวดคลิปวีดีโอความดี ที่อยากทำ”

30/10/2019

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 (5 Olive Branch Awards 2019)” ในหัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ”

30/10/2019

ตลาดนัด อายุน้อยร้อยล้าน

30/10/2019

กิจกรรม STEM ศึกษา

16/09/2019

ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562

16/09/2019

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

16/09/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปี2562

16/09/2019

เรียนเชิญผู้ปกครองที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ