กิจกรรมต้อนรับวันรายอของน้องๆอนุบาลกิจกรรมต้อนรับวันรายอของน้องๆอนุบาลวันนี้ อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณครูอนุบาลทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ทำให้กิจกรรมผ่านลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณ ผอ.กอเดช หลงสมันที่มาได้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆอนุบาลในวันนี้ด้วยค่ะ