ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sunan Gunung Djati state Islamic University Bundungนายรอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการโรงเรียนมุสลิมศึกษา นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sunan Gunung Djati state Islamic University Bundung จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสังเกตุการสอนและฝึกสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยความยินดียิ่ง