ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย
(UNIT TINGKAKAN 6 SMK TUNKU ABD AZIZ ALOR SETAR KEDAH p)อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั่วมุสลิมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (UNIT TINGKAKAN 6 SMK TUNKU ABD AZIZ ALOR SETAR KEDAH p เพื่อพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและทักษะร่วมกันและเรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา