กิจกรรมเรี๊ยะละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนธันวาคม คณะครูและนักเรียนระดับมัธยม โรงเรียนมุสลิมศึกษา มุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน “บ่อเจ็ดลูก”และ “บ้านแหลมสน” อำเภอละงู เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันปิดเรียน โดยนักเรียนชายทำกิจกรรมบริเวณหน้าหาดของรีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ส่วนนักเรียนหญิงทำกิจกรรม ณ หาดบ้านแหมสนพร้อมเรียนรู้วิถีชุมชน หลังจากนั้นร่วมกันเก็บขยะตลอดแนวชายหาดเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และหวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และงดงามตลอดไป