เรียนรู้นอกห้องเรียน (ระดับชั้นอนุบาล)การได้ลงมือทำ ได้สัมผัสจริง ผ่านการเรียนรู้จริง ย่อมเกิดประสิทธิผลจริง ที่นี่มุสลิมศึกษา ให้มากกว่าที่คุณคิด