นำเสนอถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนนายรอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการโรงเรียนมุสลิมศึกษา นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ร่วมต้อนรับ พลโท อนุธัช บุญนาค หัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลเอก ประสิทธิชัย ชินวงศ์ ที่ปรึกษา พลโท ทวีศักดิ์ วินิจสร รองหัวหน้าศูนย์ พันเอก ชัยภัทธ พุ่มเจริญ หัวหน้าส่วนประสานงานด้านมาเลเซีย และพันเอกหญิง ดร. กฤษณา บุญชม นายทหารปฏิบัติการส่วนประสานงานด้านกัมพูชา เข้าเยี่ยมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยการต้อนรับของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโดยการนำเสนอถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาอิสลาม และคณะได้พูดคุย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน