คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในสัปดาห์ขการสอบคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนมุสลิมศึกษาขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกๆคนในสัปดาห์ของการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยจะทำการสอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ขออัลลอฮฺทรงประทานความง่ายดายแก่นักเรียนทุกๆคน