กิจกรรมบรรยายประจำเดือนของนักเรียนพักประจำกิจกรรมบรรยายประจำเดือนของนักเรียนพักประจำโรงเรียนมุสลิมศึกษา ในหัวข้ออนาคตเธอจะสดใส ถ้าเธอยึดมั่นกับอิสลาม บรรยายโดย อ.อุมมีนูรญีลัน อบูบักร ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา จัดโดยองค์การบริหารกิจการนักเรียน