ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2559สัปดาห์วิทยาศาสตร์กับการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร #เช้านี้ที่ impact