ฝึกทักษะชีวิตเริ่มจากการจ่ายตลาดฝึกทักษะชีวิตเริ่มจากการจ่ายตลาด เลือกวัตถุดิบที่จะทำ วางแผน แบ่งหน้าที่ และสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี ถึงแม้แต่ละกลุ่มจะเจอปัญหาบางก็ตาม แต่อุปสรรคเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี อัลฮัมดูลิลลาฮฺ นอกจากประสบการณ์ในห้องเรียน ที่นี้ยังเน้นประสบการณ์นอกห้องเรียน