อัลฮัมดุลิลละห์จัดนิทรรศการวันนี้ผ่านไปด้วยดีอัลฮัมดุลิลละห์จัดนิทรรศการวันนี้ผ่านไปด้วยดี เด็กๆให้ความร่วมมือและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขอบคุณผอ.กอเดช หลงสมัน และคุณครูทุกท่านที่มาชมนิทรรศในวันนี้ ยาซากัลลอฮุค็อยร่อนมากๆ