เปิดงานมหกรรมวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตัวแทนกล่าวเปิด งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล และขับร้องอันนาชีดโชว์โดย วงชะบาบบุสลามนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล