การผ่าตัดหัวใจวัววันนี้มาทดลอง ระบบไหลเวียนเลือด โดยการผ่าตัดหัวใจวัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สายวิทย์